ZAŠČITI SVOJO KOŽO
(kampanja)


Pričela se je obsežna ozaveščevalna kampanja, s katero bomo javnost vse do sredine junija seznanjali z dejavniki tveganja za nastanek
kožnega raka oziroma melanoma.
ČLANSTVO


Sekcija internistične onkologije šteje več kot 50 članov.

Pridružite se nam!
 

O SEKCIJI

KDO SMO IN NAMEN SEKCIJE

 

Internistična onkologija je samostojna veja medicine, ki se je razvila iz interne medicine in je danes nepogrešljiv del multidisciplinarne oskrbe bolnika z rakom. Je mlada specializacija, ki zaradi svoje specifičnosti zahteva široko znanje iz interne medicine in onkologije.

 

Ob naraščajoči vlogi in kompleksnosti sistemskega zdravljenja pri različnih rakih in dejstvu, da se bolniki zdravijo in vodijo v več zdravstvenih ustanovah v državi, je naraščala potreba po stanovskem povezovanju in izobraževanju. Gre za izvajanje poglobljenega strokovnega izobraževanja na področju internistične onkologije zdravnikov internistov - onkologov in specialistov drugih specialnosti, ki se pri vsakodnevnem delu srečujejo z bolniki z rakom. Takšno povezovanje je tudi temelj za čim bolj poenoteno obravnavno bolnikov v državi. Eden od pomembnih začetnih ciljev Sekcije je bil tudi skrb za dosledno izobraževanje mladih, v internistično onkologijo usmerjenih zdravnikov.

VODSTVO

​Predsednica:

doc. dr. Erika Matos, dr. med.

Podpredsednica:

prof. dr. Janja Ocvirk, dr. med.

Tajnik:

Marko Boc, dr. med.

Blagajnik:

prof. dr. Janja Ocvirk, dr. med.

Urednik internetne strani:

Marko Boc, dr. med.

 
Doctors Analyzing MRI

SREČANJA IN DOGODKI 2022

NOVOSTI V IMUNO-ONKOLOGIJI
2022

14.-16. december 2022
natančen program sledi

 
ŠOLA RAKA PROSTATE

12. in 13. januar 2023
natančen program sledi

 
18. DNEVI INTERNISTIČNE ONKOLOGIJE
Obravnava neželenih učinkov sistemskega zdravljenja
17. in 18.  november 2022
program

ZAKLJUČENO - zbornik v izdelavi
ŠOLA TUMORJEV PREBAVIL 2022
Izbrana predavanja


13. in 14. oktober 2022
program

ZAKLJUČENO - zbornik v izdelavi

PUBLIKACIJE IN ČLANKI

 

2022

2021

<2021

slika4.png
 

KONTAKT

Sekcija za internistično onkologijo
Dunajska cesta 162
1000 Ljubljana

info@sinto.si

Kontaktirajte nas