top of page

ZGODOVINA SEKCIJE ZA INTERNISTIČNO ONKOLOGIJO

Slovenija je specializacijo iz internistične onkologije uvedla med prvimi v Evropi, to je leta 2000, a je bila kot pomembna veja medicine prepoznana že v sedemdestih letih.  V tistem času so na Onkološkem inštitutu v Ljubljani sistemsko zdravljenje raka postopoma začeli uvajati specialisti interne medicine, s čimer so stopili ob bok ZDA, ki je takrat specializacijo internistične onkologije kot samostojno vejo medicine prepoznala prva. Evropa ji je sledila relativno pozno s priznanjem samostojne specializacije šele leta 2011.

bottom of page