top of page

ČLANSTVO

Sekcija za internistično onkologijo že od ustanovitve naprej, to je 18. 1. 2005 s sprejetjem statuta, deluje pod okriljem Slovenskega zdravniškega društva. Ob svoji ustanovitvi je imela sekcija 18 članov, danes pa jih šteje že več kot 50. Zaželeno je, da postanejo njeni člani vsi internisti onkologi in specializant internistične onkologije, pa tudi specialisti drugih strok, ki se poglobljeno ukvarjajo z bolniki z rakom.

KRITERIJI ZA VČLANITEV

Članstvo v sekciji je prostovoljno.

 

Člani sekcije so lahko slovenski zdravniki:

  • specialisti internistične onkologije,

  • specialisti internisti, ki več kot polovico svojega dela namenijo odkrivanju, zdravljenju in raziskovanju onkoloških bolezni,

  • specialisti pediatri, ki več kot polovico svojega dela namenijo odkrivanju, zdravljenju in raziskovanju onkoloških bolezni,

  • specializanti internistične onkologije.

 

Aktivni člani sekcije so člani, ki:

  • so redno zaposleni v zdravstvu,

  • se udeležijo vsaj enega sestanka sekcije letno oziroma izostanek opravičijo.

 

Pasivni člani sekcije so člani, ki:

  • so upokojeni,

  • niso redno zaposleni v zdravstvu.

 

Častni člani sekcije so lahko aktivni in pasivni sedanji ali bivši člani sekcije, ki jim naziv podeli skupščina sekcije.

bottom of page